>

Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Зб.наук.пр. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; ред.: В.О.Швед, О.І.Лукаш, Н.Д.Городня. – К., 2015. – 230 с.

До збірника наукових праць увійшли статті учасників міжнародної наукової конференції «Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (Афро-Азійський простір)», проведеної відділом історії країн Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» в червні 2015 року. У наукових статтях розглядаються різні аспекти розвитку країн Азії і Африки у політичній, економічній і соціокультурній сферах, що мають суттєвий вплив на сучасні світові процеси на національному і регіональному рівнях. Основна увага приділяється аналізу впливу цивілізаційних чинників на процеси економічної, політичної й суспільної трансформації провідних країн Азії та Африки.

ISBN 978-966-02-7766-3

 

Перейти до початку