>

Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер.авт.колективу) [та ін.]. - К. : ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2015. - 88 с.

В аналітичній доповіді представлено комплексний аналіз ролі міжнародних організацій та донорських структур у становленні громадянського суспільства в Україні. Авторами доповіді досліджено основні напрями діяльності міжнародних міждержавних організацій, міжнародних та іноземних НУО, а також донорських фондів щодо поліпшення спроможності участі неурядових громадських організацій у процесах консолідації українського суспільства.

Проаналізовано використання досвіду неурядових організацій, що діють у країнах з розвиненою демократією, в сприянні більш ефективним формам взаємодії між органами державної влади та українським суспільством.

Сформульовано висновки і рекомендації щодо поліпшення використання можливостей організації громадянського суспільства з метою прискорення реформ, впровадження практики відповідального урядування та поліпшення рівня довіри суспільства до органів виконавчої та законодавчої влади. Результати дослідження мають бути використані органами державної влади, а також застосовані в галузі суспільно-політичних наук.

УДК 327.3:316.334.3 (477)

ISBN 978-966-97247-6-2

Перейти до початку