>

Кудряченко А.І. "Європейська політика Федеративної Республіки Німеччини (1970-1991 рр.)". - Київ : Наукова думка, 1995. - 240 с.

В монографії досліджуються особливості формування та реалізації в історично завершений період європейської політики ФРН, яка значною мірою сприяла вирішенню проблем повоєнного упорядування континенту, безпосередньо вплинула на подолання державного розколу Німеччини та воєнно-політичного протистояння в Європі. Виникнення об'єднаної Німеччини поряд з розвалом Союзу РСР суттєво змінює систему політичних координат, зміщує центри політичного тяжіння, і знаменує початок нових міжнародних відносин на континенті. 

Розглядається практика стосунків нової ФРН з європейськими країнами і насамперед з незалежною Україною як вагомий чинник стабільності і незворотності історичних змін у сучасному світі.

Для практиків, наукових працівників, викладачів вузів та інших навчальних закладів, всіх, кого цікавить представлене коло проблем.

Електронна версія книги А.І.Кудряченка "Європейська політика Федеративної Республіки Німеччини (1970-1991 рр.)"

Перейти до початку