>

Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України : підручник / Л.Д.Чекаленко . – Київ : LAT і K, 2015 . – 478 с.

У підручнику розкривається проблематика зовнішньої політики України від найдавніших часів до сьогодення. Висвітлюючи історичні етапи становлення зовнішньої політики Української держави від Київської Русі – через добу Козаччини – Української Народної Республіки – до сьогодення. Л.Д.Чекаленко аналізує витоки, принципи і здобуті результати зовнішньополітичної площини, механізми суверенного існування країни, захисту прав громадянина, економічного зростання. В основу книги покладено принципово важливу концепцію континуітету формування і розвитку зовнішньополітичної парадигми України упродовж значного історичного періоду української державності.

До рецензування підручника долучилися провідні українські викладачі і учені: д.і.н., проф. М.В.Кірсенко, д.і.н., проф. В.М.Матвієнко, д.і.н., проф. А.І.Кудряченко

Перейти до початку