>

Міжнародна науково-практична конференція "Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи" (16 травня 2012 р. Прес-реліз)

16 травня 2012 року в Державній установі „Інституті всесвітньої історії НАН України” відбулась Міжнародна науково-практична конференція “Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи”.

Співорганізаторами цього наукового форуму стали Інститут історії України НАН України, Посольство Азербайджанської Республіки в Україні, Інститут Європейської інтеграції і політичних наук Академії наук Молдови, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана.

У вступному слові директор ДУ „Інститут всесвітньої історії НАН України” доктор історичних наук, професор А.І.Кудряченко зазначив важливість проведення цієї конференції з огляду на ствердження європейських демократичних цінностей на континенті. Він, серед іншого, вказав також на нові дослідницькі завдання, які постали перед Інститутом після його перейменування.

Директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України, доктор історичних наук, професор В.А. Смолій у вітальному слові побажав учасникам конференції продуктивної роботи та конструктивної дискусії, результати якої мають бути опубліковані у збірнику наукових праць.

Постійним співорганізатором конференцій, які проводяться в Інституті, є Посольство Азербайджанської Республіки в Україні. Надзвичайний та Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні, кандидат філософських наук Ейнулла Ядулла оглу Мадатлі відзначив важливість тісної наукової співпраці між Україною та Азербайджаном та висловив надію на розширення партнерських взаємин між установами Національної академії наук України та Азербайджанської Республіки.

Доповіді на пленарному засіданні були зорієнтовані на аналіз теоретико-методологічних підходів, а виступи на трьох секціях здебільшого мали практичну спрямованість.

Так, доктор історичних наук, завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету В.Г. Космина презентував доповідь, присвячену питанням системно-теоретичних аспектів громадянського суспільства як феномену західної пост-цивілізації. Його виступ детермінував подальшу дискусію у двох основних площинах: у сфері теоретичних та методологічних проблем вивчення громадянського суспільства, а також у сфері практичних питань необхідності перегляду методології досліджень у галузі всесвітньої історії.

Доповідь доктора політичних наук, провідного наукового співробітника Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України Г.І. Зеленько була присвячена проблемам співвідношення правової та політичної інституціоналізації у постсоціалістичних країнах. На іншій - антропоцентричній - стороні проблематики конференції було сфокусовано увагу у доповіді старшого наукового співробітника Державної установи „Інститут всесвітньої історії НАН України” кандидата філософських наук Т.О. Метельової, яка розглядає громадянське суспільство як чинник суспільної гуманізації. Завідувач відділу Інституту всесвітньої історії, кандидат політичних наук С.В. Кононенко поділився своїми міркуваннями з приводу перспектив світового громадянського суспільства та демократизації у сучасних міжнародних відносинах, відзначивши найбільш актуальні проблеми саме в цій царині.

Пильна увага учасників конференції була прикута до доповідей гостей конференції, науковців Інституту європейської інтеграції і політичних наук Академії наук Молдови. На пленарному засіданні завідувач відділу політичних наук цієї установи кандидат філософських наук П.М. Варзар оприлюднив свої спостереження щодо механізмів взаємодії держави та громадянського суспільства на пострадянському просторі на прикладі Молдови. Доповідь доктора політології, провідного наукового співробітника В.І. Анікіна була сфокусована вже на реаліях та перспективах цієї взаємодії; а результати дослідження соціальних проблем розвитку неурядових організацій Республіки Молдова стали основою виступу заступника директора з наукової роботи Інституту європейської інтеграції і політичних наук Академії наук Молдови, кандидата соціологічних наук В.І. Миндру.

Під час роботи трьох секцій “Концептуальні засади та цивілізаційні виміри становлення громадянського суспільства в країнах Європи”, “Ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення розбудови громадянського суспільства в європейських країнах”, “Проблеми взаємодії громадянського суспільства з владою: світовий та європейський досвід” пролунало багато цікавих доповідей, які містили як узагальнюючі теоретико-методологічні характеристики громадянського суспільства, так і аналіз конкретно-історичних проявів його функціонування у розвинених країнах Європи та світу, а також у суспільствах, які знаходяться на стадії його розбудови. У роботі конференції взяли участь науковці академічних установ, викладачі вищих навчальних закладів, представники державної влади України, здобувачі та аспіранти (див. програму конференції).

Результати досліджень, що обговорювалися під час цієї наукової зустрічі, планується видати у вигляді збірки матеріалів конференції.


Programa.pdf

Галерея зображень

Перейти до початку