>

Кудряченко А.І. Геополітичне сходження України: проблеми, сучасний стан і перспективи / А.І.Кудряченко // [Кол. моногр.] / Г.В.Щокін, В.І.Куценко, М.Ф.Головатий та ін.; [За заг. ред. М.Ф.Головатого, Г.В.Щокіна]. - К. МАУП, 2001. - С. 182-197

У колективній монографії розглядаються проблеми реформування України на шляху переходу від тоталітарної до демократичної, суверенної, самостійної держави. Аналізуються стан перехідних процесів у світі і Україні, проблеми економіки, особливості формування національної ідеї, сутність організаційної сили української реформації, перспективи розвитку людських ресурсів, геополітика України та стан української науки і освіти на шляху державотворення.

Монографія завершує трилогію, першими виданнями якої були “Україна на зламі тисячоліть, історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи” і “Новітня Україна 1991-2001: роздуми видатних сучасників”. Для вчених, громадських діячів, студентів, усіх, хто цікавиться становленням України як самостійної держави.

 

Перейти до початку