>

Круглий стіл «Бунду – 120 років. Погляд із сьогодення» (21 квітня 2017 р. Прес-реліз)

21 квітня Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України" спільно із Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України та Єврейським Форумом України провели круглий стіл «Бунду –  120 років. Погляд із сьогодення».

В обговоренні взяли участь відомі дослідники, експерти, представники громадського сектору та інші. Круглий стіл є етапом обговорення тяглої історичної ретроспективи діяльності Бунду з урахуванням наявних та потенційних викликів, загроз, перспектив та тенденцій суспільного розвитку. Фахівці обговорювали питання взаємодії Бунду з сіоністськими, лівими, націоналістичними рухами. Експерти дискутували щодо альтернативи «радянському вектору», реальних викликів та можливостей, які спостерігаються сьогодні у відносинах України із Заходом та єврейською діаспорою в світі.

Дискусія почалася вітанням дослідників Бунду з Ізраїлю та вступного слова заступника директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України, доктора історичних наук, професора О. Майбороди, який окреслив категоріальне поле і межі предмета обговорення, його складності та потенціалу.

Активну участь у роботі круглого столу взяли такі відомі вчені та експерти, як А. Кудряченко, директор Інституту всесвітньої історії НАН України; В. Солдатенко, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України; В. Гусєв, доктор історичних наук, професор; В. Доценко, доктор історичних наук, професор; Ф. Левітас, доктор історичних наук, професор; М. Журба, доктор історичних наук, професор; І. Піляєв, доктор історичних наук, професор та інші.

У своїх виступах М. Кальницький, С. Азізян, О. Шарафанов та М. Лінецький звернули увагу на краєзнавчі, регіональні та соціокультурні аспекти теми обговорення.

У підсумку дискусії більшість експертів виокремили такі висновки.

  1. Наявні масиви документів щодо історії Бунду  потребують належного опрацювання (В. Солдатенко). «Висновки слід робити на основі документів, а не інтерпретацій» (Ф. Левітас). Бунд мав різноманітні течії та напрями, що перебували в конфлікті (В. Доценко).
  2. Вивчення історії Бунду є одним з важливих аспектів самопізнання українського суспільства.
  3. Враховуючи, що ідейна спадщина Бунду залишає простір для широкого кола інтерпретацій, вона відкриває горизонти для соціальної мобільності та відповідей на виклики модерного і постмодерного світу незалежно від традиційних ідеологічних підходів та корпоративних інтересів, відомих з історії.

За підсумками роботи круглого столу планується видання збірки наукових праць під егідою Інституту. 

Галерея зображень

Переглянути вбудовану фотогалерею в Інтернеті за адресою:
https://ivinas.gov.ua/publikatsiji/kruhlyi-stil-bundu-120-rokiv-pohliad-iz-sohodennia-21-kvitnia-2017-r-presreliz.html#sigProId5a486d7c9f
Перейти до початку