>

Інтеграційні процеси в Азії та Африці як складова світового історичного розвитку (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : монографія / за заг. ред. В.О. Шведа, пер. англ. Припік Є.О., Кравченко М.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Інтеграційні процеси в Азії та Африці як складова світового історичного розвитку (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : монографія / за заг. ред. В.О. Шведа, пер. англ. Припік Є.О., Кравченко М.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022. 285 с.

Автори монографії комплексно проаналізували становлення, тенденції і динаміку розвитку провідних інтеграційних об’єднань в Азії та Африці. В оригінальних авторських дослідженнях висвітлено сучасні регіональні трансформації, які відбуваються в умовах загострення конкуренції між регіональними і глобальними центрами сили. Обґрунтовано, що залучення до процесів регіональної та міжрегіональної інтеграції є одним з вирішальних чинників успішного соціально-економічного розвитку держав Азії та Африки.

 

Перейти до початку