>

Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів: зб. наук. пр. / за заг. ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського. - К.: ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2019 - 278 с.

У збірнику наукових праць представлено статті, в яких аналізується досвід та перспективи трансформації пострадянського простору у контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів. Автори досліджують вплив цих процесів на структуризацію геополітичного простору, національні держави, соціально-економічні та геоплітичні перспективи розвитку країн пострадянського простору, демократію. Також окремо розглядається вплив низки специфічних чинників на трансформацію пострадянського простору, зокрема, ролі України, КНР та Індії у цих процесах, особливостей формування політичних інститутів у Центральній Азії та геоекономічного позиціонування Білорусі, цивілізаційних та історичних засад розвитку пострадянських країн.

ISBN 978-966-02-8815-7

УДК 94:323.924+008(47+57)

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку