>

Політичні проблеми міжнародної безпеки у сфері протидії розповсюдженню ядерної зброї (кін. XX - поч. XXI ст.): монографія (ел. вид.) /за ред. Кудряченка А.І., Потєхіна О.В. – Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. – 235 с.

У монографії проаналізовано особливості становлення системи міжнародної безпеки та формування нового світового порядку на початку ХХІ століття, визначено базові теоретичні парадигми дослідження нерозповсюдження ядерної зброї, висвітлено нормативно-правове регулювання проблем ядерної безпеки в сучасній системі міжнародних відносин, з’ясовано витоки формування американської доктрини ядерного нерозповсюдження, концептуально окреслено сучасні політичні проблеми реалізації Договору з нерозповсюдження ядерної зброї, проаналізовано історію ядерного (не) розповсюдження і практику міжнародного співробітництва у сфері протидії несанкціонованому поширенню ядерних технологій, досліджено базові теоретичні засади доктрини ядерного стримування та особливості її застосування в сучасних міжнародних відносинах, розкрито зміст поняття «ядерного табу» та історію його формування, витлумачено сучасні імперативи стратегії ядерного стримування, з’ясовано місце і роль України в новій структурі міжнародної безпеки.

 ISBN 978-966-02-8814-0

 

 

 

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку