>

"Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України" (2014-2017 рр.). / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. - К.: ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2017. - 556 с.

Видання присвячене 25-річчю Державної установи "Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України" і 100-річчю Національної академії наук України. Збірник наукових праць містить тексти аналітичних записок, підготовлених і переданих до органів державної влади України з конкретними пропозиціями щодо можливостей, шляхів, способів та інструментів розв'язання актуальних проблем сучасності, передусім у сфері входження України до світового співтовариства та імплементації ефективного зарубіжного досвіду в нашій країні.

Представлені матеріали становлять інтерес та стануть у нагоді вітчизняним політикам і дипломатам, а також науковцям - історикам, політологам, фахівцям-міжнародникам, культурологам, філософам та всім, хто цікавиться проблемами розвитку України, її успішного просування на міжнародній арені та формування ефективних стратегій реагування на виклики сучасного світу.

ISBN 978-966-02-8260-5

УДК 94 (100) : 327 (477)

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку