>

25 років ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» / За заг. ред. д.і.н., проф. А.І.Кудряченка. Упор.: Т.О.Метельова (кер.), В.В.Cолошенко, І.І.Богданович, О.В.Зернецька [та ін.]. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 532 с

Видання присвячене 25-й річниці Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» і 100-річчю Національної академії наук України й містить інформацію про установу, її структуру, історію, діяльність, здобутки, результати виконаних науково-дослідних робіт, а також перелік наукових публікацій її співробітників.

Видання орієнтоване на істориків, політологів, фахівців у галузі соціогуманітаристики та інших фахівців, які цікавляться розвитком історичної науки в Україні та світі.

ISBN 978-966-02-8261-2

УДК 94 (100)

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку