>

Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону: зб.н.п. / За заг. ред. к.і.н., доц. С.В. Толстова – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 145 с.

У збірнику наукових праць представлені статті учасників Міжнародної наукової конференції «Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у квітні 2016 року.

Автори статей збірника досліджують досвід використання різних моделей партнерства в міжнародних відносинах. Проаналізовано роль і значення партнерських стосунків між державами в досягненні спільних та асиметричних цілей. Проаналізовано конкретні форми партнерських стосунків держав євроатлантичного співтовариства та країн, що розвиваються, в контексті пошуку шляхів розв’язання існуючих суперечностей та забезпечення умов сталого розвитку.

ISBN 978-966-02-7989-6

УДК 94(100)+327(73+061.1ЄС+8)

ББК T3(0)+Ф4

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку