>

Міжнародні аспекти інтеграції Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: аналітична доповідь / А. І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В. О. Швед, В. В. Солошенко, С. Г. Самойленко [та ін.]. Київ : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. 70 с.

ISBN 978-966-02-8860-7

В аналітичній доповіді систематизовано і концептуалізовано історичний досвід щодо реалізації інтеграції Донбасу і Криму в політичний і соціальний простір України, з'ясовано її міжнародні аспекти, сучасні виклики і перспективи. Проаналізовано складові втілення інтеграційної політики у провідних та транзитивних країнах світу задля досягнення національної єдності. Виявлено її форми, методи і засоби. Встановлено можливості адаптації цього досвіду для потреб України.

Науковцями Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» зроблено спробу проаналізувати діяльність органів влади Української держави спільно із світовою спільнотою у боротьбі за відновлення територіальної цілісності та соборності України, повернення анексованих та окупованих територій. Причому цей аналіз здійснено на основі глибокого вивчення європейського досвіду запобіганню регіональному сепаратизму та сприяння інтеграційним процесам.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку