>

Конфронтація та співробітництво в міжнародних відносинах: теорія і практика: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. 2023

Конфронтація та співробітництво в міжнародних відносинах: теорія і практика: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023. 211 с.

Збірник присвячено дослідженню тенденцій міжнародних відносин та історичних аспектів міжнародної взаємодії країн світу. Автори статей збірника висвітлюють проблеми теорії і практики міжнародних відносин, перебіг факторів конфронтації та співробітництва у світовій політиці, процеси формування зовнішньої політики зарубіжних країн у ХХ – на початку ХХІ ст.Розглянуто тенденції та прояви міжнародної конкуренції провідних держав на початку ХХІ ст., особливості зовнішньополітичного процесу у ФРН, Франції та Великій Британії, а також концептуальні аспекти міжнародних політичних процесів в умовах біполярної міжнародної системи другої половини ХХ ст.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку