>

Історичний та соціокультурний розвиток Австралії у ХХ столітті: монографія / керівник авторського колективу та наук. ред.: д.політ.н., проф. Зернецька О.В.

Історичний та соціокультурний розвиток Австралії у ХХ столітті Історичний та соціокультурний розвиток Австралії у ХХ столітті

Історичний та соціокультурний розвиток Австралії у ХХ столітті: монографія / керівник авторського колективу та наук. ред.: д.політ.н., проф. Зернецька О.В., випускаючий редактор: к.політ.н. Вєтринський І.М., технічний редактор: к.е.н. Бондарець М.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2023. 617 с. ISBN 978-617-14-0106-8

Дана монографія – перше в Україні комплексне міждисциплінарне дослідження, в якому розглянуто такі важливі питання історичного розвитку Австралії в ХХ-му ст. як її зовнішня і внутрішня політика; еволюція соціального комплексу держави і роль у ньому профспілкового руху, концепція «суспільства добробуту»; самобутність і специфіка культурних, літературних та медійних процесів, які формували національну самоідентифікацію; розвиток вищої освіти; розбудова національної економіки країни, позначеної високою інноваційністю; трансформація стану аборигенів у суспільстві; збереження унікального природного середовища континенту; інституціональні особливості української діаспори в Австралії. Досліджено джерельну базу та історіографію. Для студентів і викладачів, науковців, органів державної влади і управління.

 

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку