>

Презентація монографічного видання «Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації» у Харкові

30 січня 2015 р. у Харкові в рамках прес-конференції за участю представників громадських організацій і науковців «Зоозахисний рух як чинник формування громадянського суспільства» відбулася презентація монографічного видання Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» «Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації».

Представляючи цей вагомий результат колективної праці науковців, один з його співавторів, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту Т.О. Метельова, зазначила, що вагоме місце зоозахисного руху в структурі громадянського суспільства в Україні й у світі визначено його принциповою ґрунтованістю на засадничому для всього кола базових європейських цінностей визнанні цінності Іншого й розмаїття і, відповідно, обстоюванні права Іншого на життя без болю й страждання. З цього права випливають й решта принципів та засад функціонування демократичних правових держав. Дослідженню теоретичних і практичних проблем еволюції європейських культурно-історичних цінностей, їх ствердження в добу глобалізації, специфіки їх проявів у різних сферах людського буття й варіюванні їх маніфестацій у різних країнах та регіонах і присвячено фундаментальний доробок колективу науковців під керівництвом директора Інституту, д.і.н. професора Кудряченка А.І. – четвертий з серії видань «Україна у світі: контекст міжнародних відносин».

Перейти до початку