>

Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри" (2 грудня 2011 р. Прес-реліз)

2 грудня 2011 року в залі засідань Вченої Ради Інституту європейських досліджень НАН України відбулася Міжнародна науково-практична конференція "Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри" 
 

Програма міжнародної наукової конференції

Вступне слово

Кудряченко Андрій Іванович директор Інституту європейських досліджень НАН України, доктор історичних наук, професор

Вітальне слово

Удовенко Геннадій Йосипович Міністр закордонних справ України (1994-1998), Надзвичайний та Повноважний Посол України, депутат Верховної Ради України 3 і 4 скликань, Президент 52-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (1997-1998).

Клімкін Павло Анатолійовичзаступник Міністра закордонних справ України - керівник апарату, Надзвичайний та Повноважний Посол України

Ейнулла Ядулла оглу МадатліНадзвичайний та Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні, кандидат філософських наук

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Кудряченко Андрій Іванович доктор історичних наук, професор, директор Інституту європейських досліджень НАН України

Інтеграція і регіоналізація світогосподарських відносин у ІІ половині ХХ - на початку ХХІ століття

 

Ліпкін Михайло Аркадійович кандидат історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту всесвітньої історії РАН

Інтеграційні процеси в післявоєнній Європі: погляд з Москви (За новими даними російських та закордонних архівів)

 

Анікін Володимир Ілліч, доктор політології, доцент, провідний науковий співробітник відділу політології  Інституту європейської інтеграції та політичних наук Академії наук Республіка Молдова

Громадянське суспільство як культурно-цивілізаційний вибір держав на пострадянському просторі

 

Іщенко Віктор Володомировичкандидат історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту всесвітньої історії РАН

Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в історичній науці на пострадянському просторі

 

Бобине Георге Єусебіу доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту європейської інтеграції та політичних наук  Академії наук Республіки Молдова

Європейський вибір РеспублікИ Молдова та проблема національної ідентичності

 

Дудко Ірина Дмитрівна, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політичної історії ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Україна між двома зонами вільної торгівлі (СНД і ЄС): від цивілізаційних до прагматичних вимірів

 

Мітряєва Світлана Іванівна – кандидат історичних наук, директор Ужгородської філії Національного інституту стратегічних досліджень

Транскордонне співробітництво України з країнами Центральної та Східної Європи: візовий компонент

 

Ткаченко Василь Миколайовичдоктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України

Чи є межа толерантності? Криза мультикультуралізму і проблема "нової громадянськості"

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

Секція 1

Інтеграція як чинник формування нових засад міжнародних відносин

Керівники секції: Бобине Г.Є., Бульвінський А.Г, Ліпкін М.А.

Бессонова Марина Миколаївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин історичного факультету Запорізького національного університету

Посилення антиамериканізму в Канаді як наслідок регіональної інтеграції

 

Богданович Іван Іванович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Перспективи Білорусі в інтеграційних процесах країн СНД

 

Бульвінський Андрій Григорович, кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Політичний контекст переговорів України щодо участі в інтеграційних проектах СНД та ЄС у 2011 році

 

Врадій Олексій Сергійович, кандидат політичних наук, науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Порівняльний аналіз інтеграційних моделей СНД та ЄС

 

Глазов Олексій Володимирович, аспірант Інституту європейських досліджень НАН України

Формування міжнародної системи колективної безпеки й Україна: антитерористичний вимір

 

Грицяк Наталя Вітіславна, доктор наук з державного управління, професор Національної академії державного управління при Президентові України

Інформаційна політика як чинник регіональної інтеграції

 

Гулієв Аріф Джаміль оглу, кандидат юридичних наук, заступник голови Конгресу азербайджанців України в м. Києві

Економічне співробітництво у Чорноморському регіоні та перспективу Азербайджану і України

 

Караман Юрій Матвійович, доктор соціології, старший науковий співробітник Інституту європейської інтеграції та політичних наук Академії наук Республіки Молдови

Роль культурного співробітництва у траНскордонних відносинах та регіональній інтеграції

 

Логвиненко Ольга Миколаївна, аспірантка Інституту європейських досліджень НАН України

Співробітництво України та ЄС в контексті формування системи регіональної безпеки в Чорноморському регіоні

 

Маковеєнко Володимир Павлович, здобувач Інституту світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України

Європейська інтеграція Кіпру та її вплив на вирішення Кіпрського конфлікту

 

Максак Геннадій Анатолійович, президент неурядового аналітичного центру «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень»,здобувач Інституту європейських досліджень НАН України

Чорноморський регіон як фактор формування політики енергетичної безпеки України

 

Мельничук Ігор Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Основні напрями та особливості українсько-російських відносин після президентських виборів-2010 в Україні

 

Миклащук Ігор Миколайович, кандидат політичних наук, науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Україна-Туреччина: сучасні виміри регіонального співробітництвА

 

Мудрієвська Ірина Ігорівна, аспірантка Інституту європейських досліджень НАН України

Напрями транскордонного співробітництва України з країнами Вишеградської групі на сучасному етапі

Надрага Христина Миколаївна, здобувач Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України

Сучасна економічна інтеграція сша та кнр та її вплив на світову економіку

 

Погорєлова Інна Сергіївна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри політичної історіїДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Специфіка розвитку інтеграційних процесів у Східній Азії у ХХІ столітті

 

Попова Діна Олегівна, аспірантка Дипломатичної академії України при МЗС України

Кримське питання періоду становлення незалежних України і Росії

 

Ротар Наталія Юріївна, доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Еволюція механізмів транскордонної співпраці України та румунії в контексті євроінтеграційних процесів

 

Снігир Олена Валентинівна, кандидат політичних наук, завідувач сектору Європи відділу зовнішньої політики Національного інституту стратегічних досліджень

Ініціатива ЄС "Східне партнерство": перспективи ефективної реалізації та можливостей для України

 

Cолошенко Вікторія Віталіївна, кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології Київського славістичного університету

Єврорегіони Німеччини як локомотиви регіоналізму в Європі

 

Філенко Ірина Валеріївна, аспірантка Дипломатичної академії України при МЗС України

Російські ЗМІ про еволюцію євроатлантичної політики України

 

Яковенко Наталя Леонідівна, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чинник „Східного партнерства” в реалізації євроінтеграційних намірів України


 

Секція 2

Культурно-цивілізаційні аспекти інтеграційної політики

Керівники секції: Анікін В.І., Іщенко В.В., Метельова Т.О.

Гузенко Ірина Юріївна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України

Науково-технічна політика ЄС в умовах глобалізації

 

Дмитренко Микола Андрійович, доктор політичних наук, професор НПУ ім. М.П. Драгоманова, заступник директора Інституту досліджень державної безпеки України

Особливості інноваційного розвитку України в контексті традиційної культури

 

Зайцева Зінаїда Іванівна, доктор історичних наук, професор кафедри політичної історії ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Українська історична наука в українсько-польському конвергентному просторі

 

Калінічева Галина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, заступник директора Інституту європейських досліджень НАН України

Європейська інтеграція вищої освіти і науки України: комунікативний аспект

                 

Метельова Тетяна Олександрівна, кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

«Інший» як мірило інтеграційних можливостей: культурно-світоглядні та правові аспекти зоозахисних реалій України й Євросоюзу

 

Осипчук Іван Юрійович, аспірант Інституту європейських досліджень НАН України

Ідеї слов’янської федерації в діяльності А.Є.Чарторийського

 

Пахлова Світлана Євгенівна, старший науковий співробітник Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України

Роль національно-культурної ідентичності в інтеграційних процесах

 

Пількевич Вікторія Олександрівна, кандидат історичних наук, асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Роль ЮНЕСКО в збереженні культурної і природної спадщини України

 

Рубан Юрій Григорович, кандидат технічних наук, заслужений журналіст України, здобувач наукового ступеня доктора наук з державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Демократія як культурний феномен і фактор регіональної інтеграції

 

Сацький Павло Вікторович, кандидат історичних наук, доцент кафедри політичної історії ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Проблема національного самоствердження українців: історичні витоки та суспільно-політичні процеси

 

Синячов Олександр Петрович, здобувач Національної академії державного управління при Президентові України

Культурно-цивілізаційний вимір інформаційної політики у контексті регіональної інтеграції

 

Стельмах Вікторія Олександрівна, аспірантка Інституту європейських досліджень НАН України

Виклики політичної соціалізації в добу трансформаційних перетворень

 

Степанчук Оксана Петрівна, аспірантка Інституту європейських досліджень НАН України

Українські землі у складі ІІ Речі Посполитої: сучасний контекст проблеми

 

Топчій Олександр Сергійович, аспірант Інституту європейських досліджень НАН України, асистент кафедри політичної історії ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана"

Коренізація як складова регіональної гуманітарної політики радянської влади у 1920-1930 роках

 

Ціватий В’ячеслав Григорович, кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти, перший проректор Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України

Зовнішня культурна політика України: інституціонально-регіональний вимір

 

Чекаленко Людмила Дмитрівна, доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту європейських досліджень, професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС України

Еволюція міграційної концепції країн Європейського Союзу

 

Чорногор Ярослав Олексійович, кандидат історичних наук, в.о. ученого секретаря Інституту європейських досліджень НАН України

Комунікативний аспект європейської інтеграції та його значення для України

 

Шимкевич Катерина Олександрiвна, асистент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин історичного факультету Запорізького національного університету

Етнічна та національна ідентичність країн колишньої Югославії в контексті євроінтеграціних процесів

 

Шматко Іван Володимирович, аспірант Інституту європейських досліджень НАН України

Проблеми суверенітету в контексті міжнародних інтеграційних процесів: криза легітимності

 

Шморгун Олександр Олександрович, кандидат філософських наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Проблема створення спільного комунікативно-цивілізаційного простору між Україною та ЄС

 

Юшина Олена Анатоліївна, здобувач Інституту європейських досліджень НАН України, викладач соціально-гуманітарних дисциплін Донецького гірничо-економічного технікуму

Вплив французького Бонапартизму на європейські інтеграційні процеси

 

Горенко Олег Миколайович, кандидат історичних наук старший науковий співробітник відділу всесвітньої історії та міжнародних відносин Інституту історії України НАН України

Прагматика європейського вибору України і нові перспективи історіописання

Перейти до початку