>

Міжнародна наукова конференція «Ядерна безпека України в контексті світового досвіду» (15 червня 2017 р.) Прес-реліз

15 червня 2017 року у конференц-залі ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» було проведено міжнародну наукову конференцію «Ядерна безпека України в контексті світового досвіду». В роботі цього представницького наукового форуму взяли участь відомі фахівці та співробітники Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», Університету Святого Андрія (Шотландія), Національного інституту стратегічних досліджень, Університету Макгіл (Канада), Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, Державного підприємства «Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки», Президії НАН України, Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, ПрАТ «Українсько-Польського вищого навчального закладу «Центрально-Європейський університет», Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського університету імені Бориса Грінченка, Інституту прикладних проблем фізики і біофізики, інших наукових установ, представники Державної прикордонної служби України, дипломатичних представництв Республіки Польща, Республіки Азербайджан та Республіки Гвінея.

У вступному слові директор ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України» Андрій Іванович Кудряченко привітав усіх учасників міжнародної наукової конференції, відзначивши надзвичайну актуальність обраної тематики. Директор Інституту наголосив на значущості обміну думок поміж фахівцями з питань ядерної безпеки України, що представляють вітчизняну наукову школу, іноземні дослідницькі установи та державні органи, які безпосередньо відповідають за практичне втілення теоретичних напрацювань наукової спільноти. Окрему подяку А.І. Кудряченко висловив представникам дипломатичного корпусу іноземних держав, які, не зважаючи на складний робочий графік, знайшли час для участі в конференції.

З вітальним словом до учасників конференції звернулись Віце-консул Генерального Консульства  Республіки Гвінея в Україні, Віце-президент ГО «Африканська Рада в Україні» Діалло Ісса Садіо та Начальник Адміністрації РХБ захисту Державної прикордонної служби України Бутиленко Ігор Олександрович, відзначивши актуальність досліджень в сфері ядерної безпеки для України та усієї міжнародної спільноти.

Надзвичайно цікаву презентацію, присвячену проблемам безпеки ядерної енергетики України, організував член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Лауреат державної премії в галузі науки і техніки України, Директор Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» Лисиченко Георгій Віталійович. У своїй ґрунтовній та емоційній доповіді цей відомий вітчизняний науковець висвітлив безліч різноманітних питань – від реформування глобальної структури української енергетичної системи до екологічних аспектів її функціонування, наголошуючи на необхідності фахової (а не політизованої) дискусії та поєднанні теорії і практики.

Жвавий інтерес і бурхливе обговорення викликав виступ доктора історичних наук, старшого наукового співробітника, головного наукового співробітника Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» Потєхіна Олександра Володимировича, який у своїй доповіді проаналізував невтішні перспективи дотримання договору з нерозповсюдження ядерної зброї та побудови без’ядерного світу. Змістовною дискусією супроводжувався і виступ доктора наук, професора Інституту Африки РАН та Університету Макгіл (Канада) Ігхо Натуфе, який продовжив тему діалектичного взаємозв’язку між політикою нерозповсюдження ядерної зброї та функціонуванням системи міжнародної безпеки.

Дуже цікава презентація кандидата фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Бобро Дмитра Геннадійовича була присвячена гібридним загрозам та викликам національній безпеці України. Ця надзвичайно актуальна і нагальна проблема спровокувала жваве обговорення безпекової проблематики учасниками конференції, тож ґрунтовна доповідь доктора наук, професора університету Святого Андрія (Шотландія) Томаша Камузелли з питань міжнародної безпеки в Центральній Європі стала гармонійним продовженням фахової дискусії вітчизняних та іноземних науковців. Також свій вагомий внесок у висвітлення ключових викликів національній безпеці України зробили провідний фахівець відділу зв’язків із громадськістю Державного підприємства «Державний науково-технічний центр ядерної та радіаційної безпеки» Мусіхіна Лілія Іванівна і кандидат економічних наук, радник Віце-президента НАН України Маслак Вадим Олександрович.

Виступ доктора технічних наук, головного наукового співробітника Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» Васильєва Олександра Аркадійовича щодо перспектив скорочення стратегічної наступальної зброї супроводжувався цілою низкою питань та реплік, на які відомий вітчизняний спеціаліст дав розлогі відповіді. Так само жваве обговорення розгорнулося після доповідей кандидата історичних наук, доцента, завідувача відділу трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» Толстова Сергія Валеріановича і кандидата історичних наук, доцента, завідувача відділу історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» Шведа В’ячеслава Олександровича, які були присвячені проблемам ядерного стримування у військово-політичній стратегії США і реалізації концептуальних положень цієї доктрини на практиці.

На завершення учасники міжнародної наукової конференції відзначили беззаперечну актуальність теми ядерної безпеки в українському і міжнародному контексті та плідність науково-експертних дискусій щодо цієї проблематики, висловивши щиру подяку організаторам цього наукового форуму.

Завантажити прикріплення:

Галерея зображень

Перейти до початку