>

Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Зб.н.пр. / За ред. д.і.н., проф. А.І.Кудряченка; ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України" - К.: Фенікс, 2014. - 310 с.

 

Конфлікти як складова міжнародних відносин

Перейти до початку