>

Жангожа Рустем. Мультикультуралізм: pro et contra / Р.Жангожа. ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України" - К., 2016 - 208 с.

У книзі «Мультикультуралізм: pro et contra» розглядаються процеси активізації глобалізації, яка несе в собі масштабні системні зміни цивілізаційних процесів, а також в соціальному, культурному та індивідуальному вимірі цивілізації. Ці зміни несуть в собі як негативні, так і позитивні признаки і характеристики, які розглядаються автором у контексті мультикультуралізму і транскультурації.

ISBN 978-966-02-7881-3

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку