>

Зелінський А.Л. Від басилевсів-фараонів до фараонів-басилевсів: перші 100 років птолемеївської монархії: монографія. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 648 c.

Наукова праця А. Л. Зелінського: “Від басилевсів-фараонів до фараонів-басилевсів: перші 100 років птолемеївської монархії” – це друга монографія автора, присвячена елліністичній проблематиці в цілому й історії держави
Птолемеїв зокрема. Ця книга розрахована на фахівців у галузі історії стародавнього світу, студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів, а також на усіх, хто цікавиться стародавньою історією.

На сторінках монографії розглядається еволюційний процес, який протягом століття призвів до зміни характеру царської влади династії Птолемеїв, що правила в елліністичному Єгипті у 306-30 рр. до Р.Х. На думку А. Л. Зелінського, протягом кін. IV – кін. III ст. до Р.Х., у межах птолемеївської монархії як суспільно-політичної інституції спостерігаються суттєві зміни у співвідношенні визначальних греко-македонських та єгипетських компонентів царської влади на користь останніх. Висновки зроблені автором монографії базуються на аналізі значної кількості різнопланових історичних джерел (наративних, епіграфічних, папірологічних, археологічних, нумізматичних і ономастичних), а також на опрацюваннї майже полутора тисяч наукових праць, пов’язаних з тематикою дослідження.

ISBN 978-966-949-589-1

Перейти до початку