>

Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти (кол.моног.) / За ред. Ф.М.Рудича. - К.: МАУП, 2002. - 488 с.

У монографії на основі великого розмаїття теоретичних концепцій геополітики як науки і її наукових шкіл, процесів сучасної політичної модернізації досліджуються актуальні проблеми геополітичного виміру сучасної України. Ця проблема розглядається в контексті відносин України з Росією, європейськими і євроатлантичними структурами, державами Центральної і Східної Європи.

ISBN 966-608-192-X

 

Перейти до початку