>

«Суспільний ідеал» і «політичний інтерес»: теоретичне осмислення і практика країн світу / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В.Cолошенко, О.Ф.Деменко, О.В. Кириченко, В.М. Розумюк, О.О. Шморгун [та ін.], Київ : Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України, 2019. 77 с.

В аналітичній доповіді досліджено теоретичну рефлексію проблематики співвідношення суспільних ідеалів та політичних інтересів. Проаналізовано зміст, причини появи та еволюцію концепції «національного інтересу», можливості і доцільність її наукового використання та адаптації для потреб України. Досліджено ідеали західної демократії та правової  держави як концептуальної основи формування національних політичних інтересів. Визначено місце ідеології в структурі національної ідеї. Зроблено висновок, що для побудови оптимального алгоритму розвитку Української держави надто важливо враховувати аналіз та ціннісні конотації ключових історичних подій у житті країн світу. Обґрунтовано практичні рекомендації щодо форм, напрямів та способів використання світового досвіду національної консолідації та політичної модернізації для розбудови сучасної України. За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове.

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку