>

Міжнародна наукова конференція «Глобальні трансформаційні процеси у країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України» (16 червня 2016 р. Прес-реліз)

16 червня 2016 року у конференц-залі ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» була проведена міжнародна наукова конференція «Глобальні трансформаційні процеси у країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України».

У роботі конференції взяли участь представники посольств та консульств низки африканських та азійських країн, зокрема Федеративної Республіки Нігерія, Республіки Індія, Гвінейської Республіки, відповідальні працівники Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, очільники громадських організацій «Африканська рада в Україні», «Українська ініціатива», науковці Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної Академії наук України», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, Київського національного лінгвістичного університету, Українсько-Польського вищого навчального закладу «Центрально-Європейський Університет», Інституту Конфуція від китайської сторони та інших освітніх установ.

Конференція була присвячена важливим питанням розвитку глобальних трансформаційних процесів, що відбуваються в регіоні Субсахарської Африки, та їх впливу на зростання ваги цього регіону у світовій економіці та привабливості його для провідних світових сил. Важливим питанням, яке доволі докладно обговорювалось під час виступів як представників африканських держав, так і представників України, стало питання розвитку відносин України з країнами регіону.

Відкриваючи конференцію, завідувач відділу історії країн Азії та Африки, кандидат історичних наук, доцент Швед В.О. відзначив, що при обранні теми конференції її ініціатори та організатори врахували три чинника. По-перше, те, що однією з головних особливостей сучасних тенденцій світового розвитку є перетворення регіону Субсахарської Африки на одного з найбільш перспективних суб’єктів історичного процесу та світової політики, який демонструє швидкі темпи економічного зростання і зростання впливу на міжнародні процеси. Сьогодні за вплив на Субсахарську Африку йде напружена боротьба між найбільшими світовими потугами. Фактично, у цьому змаганні за вплив на зазначений регіон, створюється майбутній формат геостратегічного дизайну світу середини та другої половини ХХІ ст. По-друге, нинішні виклики, що постали перед Українською державою, потребують не просто подальшого поглиблення співробітництва з країнами Субсахарської Африки, а його якісного оновлення. Незважаючи на значну активізацію співпраці України з країнами Субсахарської Африки протягом останніх двох років, здійснення прориву на цьому напрямі гальмується нерозумінням з боку керівництва держави, її політичної та економічної еліти самого факту появи на світовій арені нового впливового суб’єкта міжнародних відносин та світової політики, який має свої характерні особливості, інтереси, можливості та перспективи. В.О. Швед висловив сподівання, що конференція сприятиме більш глибокому розумінню керівництвом нашої країни нових геополітичних реалій, пов’язаних із Субсахарською Африкою. По-третє, конференція має надати відчутного імпульсу в розвитку вітчизняної африканістики, рівень якої серйозно відстає від потреб та завдань, що постали перед Україною

З привітальним словом до учасників конференції звернулася заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», кандидат філософських наук, доцент Метельова Т.О. Вона передала привітання учасникам конференції директора Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», доктора історичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Кудряченка А.І. У своєму виступі Метельова Т.О. відзначила актуальність проблем, винесених на обговорення, наголосивши на тому, що процеси модернізаційного перетворення, які відбуваються нині в провідних країнах Субсахарської Африки, мають стати предметом не тільки подальшого поглибленого вивчення, але й передумовою для пошуку оптимальних шляхів співробітництва України з країнами регіону.

У доповіді радника відділу країн Підсахарської Африки Департаменту країн Близького Сходу та Африки Міністерства закордонних справ України Оганова А.Т. «Стан та перспективи співробітництва України з країнами Африканського континенту» було відзначено, що протягом останніх років значно активізувались відносини України як із Африкою в цілому, так і регіоном Субсахарської Африки, зокрема. На континенті Україна має 11 посольств, розгортається мережа почесних консульств. Швидкі темпи зростання населення регіону, яке протягом 2015-2050 р.р. має збільшитися більш ніж удвічі і досягнути 2,4 млрд. осіб, надає можливості Україні вийти на величезний ринок регіону. У 2015 р. обсяг товарообороту з країнами Африки склав 4,4 млрд. дол., із них 3,8 млрд. дол. складає український експорт. Україна бере активну участь у низці миротворчих операцій у регіоні і має досить високий позитивний імідж.

Представник МЗС України високо оцінив співпрацю 5-го Департаменту із відділом історії країн Азії та Африки Інституту і закликав до більш тісного співробітництва.

У доповіді віце-консула Гвінейської Республіки в Україні, віце-президента громадської організації «Африканська рада в Україні» Діало Ісси Садіо «Українсько-африканські відносини: минуле, сучасне, майбутнє» були висвітлені деякі ключові питання історії розвитку відносин України з країнами Субсахарської Африки, розкриті роль ГО «Африканська рада в Україні» в розвитку всебічного співробітництва України з країнами зазначеного регіону.

Проблемам та перспективам нігерійсько-українського економічного співробітництва була присвячена доповідь радника Посольства Федеративної Республіки Нігерія в Україні Чікезі Огбонни Нвачукву. Нігерійський дипломат зазначив, що Нігерія є найбільшим ринком у регіоні Субсахарської Африки. Сьогодні її населення – 170 млн. осіб, а у 2025 р. становитиме 200 млн. У країні проживає 250 етнічних груп. Товарообіг між Україною та Нігерією нині перевищив позначку 200 млн. дол. У Нігерії працюють такі відомі українські фірми, як Автокраз, МоторСіч, Квазар. Серед найбільш перспективних галузей економічного співробітництва України і Нігерії радник назвав енергетику, інфраструктуру, харчову галузь, вуглевидобувну, будівництво доріг, сільське господарство, військово-технічну співпрацю. У Нігерії створені гарні умови для ведення бізнесу, тому нігерійський ринок є надзвичайно привабливим для України.

У співдоповіді Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Індія в Україні Маноджа Кумара Бгарті та кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», Президента Всеукраїнської асоціації індологів Лукаш О.І. «Індія-Африка: новий формат відносин у ХХІ ст.» була проаналізована роль Субсахарської Африки у реалізації стратегічних завдань зовнішньополітичного курсу сучасної Індії із використанням багатого досвіду співпраці протягом багатьох десятиліть.

Доктор політичних наук, доцент, директор Інституту Конфуція від китайської сторони Київського національного лінгвістичного університету Ши Яцзюнь присвятив свій виступ висвітленню діяльності Інституту Конфуція в Африці. Президент громадської організації «Українська ініціатива» Косенко Ю.А. зупинився на аналізі вузлових етапів становлення незалежних африканських держав та перспективах їхнього подальшого розвитку. У доповіді було докладно проаналізовано сучасні інтеграційні процеси в регіоні Субсахарської Африки, зокрема, формування митного та валютного союзу. Віце-президент громадської організації «Українська ініціатива» Тимчишин О.В. на основі чисельних джерел проаналізувала успіхи та проблеми Намібії після здобуття нею незалежності. Доповідач підкреслила, що неухильне утвердження демократичних принципів у житті молодої республіки віддзеркалює загальну тенденцію до демократизації регіону Субсахарської Африки.

У доповіді доктора історичних наук, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка Городньої Н.Д. «Політика США в Субсахарській Африці за президентства Б. Обами» було висвітлено такі важливі питання, як аналіз чинників відчутного зростання уваги адміністрації Б. Обами до регіону Субсахарської Африки, опрацювання нових форматів співпраці США з країнами регіону.

Директор Українського державного центру міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат історичних наук, доцент Шаповалова О.О. висвітлила сучасний стан та перспективи розвитку українсько-африканських відносин у сфері освіти. Нині у вищих навчальних закладах України навчається понад 14 тис. студентів з африканських країн. Міністерство впроваджує різноманітні форми і напрями роботи з цією групою закордонних студентів в Україні.

Наукові доповіді супроводжувались цікавими та конструктивними дискусіями, було висловлено чимало обґрунтованих пропозицій щодо подальшої активізації всебічної співпраці України з країнами Субсахарської Африки у відповідності з нинішніми викликами ХХІ ст.

У виступі, присвяченому закриттю конференції, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної Академії наук України», кандидат філософських наук, доцент Метельова Т.О. підбила підсумки плідної та змістовної роботи конференції, зазначила винятково важливу роль та значення глобальних трансформаційних процесів у країнах Субсахарської Африки, викликів та можливостей, які вони відкривають для України. Вона підкреслила важливість обговорених під час конференції практичних рекомендацій щодо розвитку та вдосконалення співробітництва України з країнами регіону. Метельова Т.О. зазначила, що зовнішня політика української держави має враховувати зростання ролі Субсахарської Африки у світовій економіці та політиці і приділяти велику увагу розвиткові всебічних відносин з провідними країнами регіону та утвореними в ньому міжнародними інституціями, ефективно використовувати економічний, політичний, геостратегічний, цивілізаційний та гуманітарний потенціал країн Субсахарської Африки, працювати над тим, щоб вони перетворилися на надійних партнерів і союзників. Розв’язання такого завдання неможливе без урахування особливостей, динаміки і спрямованості трансформаційних процесів, що відбуваються у зазначеному регіоні.

Конференція завершилась переглядом художнього фільму «Непідкорений», присвяченого Нельсону Манделі, 8-му Президенту Південно-Африканської Республіки, який відіграв видатну роль у становленні сучасної ПАР.

Конференція була проведена за інформаційної підтримки громадської організації «Українська ініціатива».

Посилання на вибрані виступи Міжнародної наукової конференції «Глобальні трансформаційні процеси у країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України»:

Галерея зображень

Переглянути вбудовану фотогалерею в Інтернеті за адресою:
https://ivinas.gov.ua/publikatsiji/subsaxarska-afrika-2.html#sigProId343a796a6b
Перейти до початку