>

Стратегії зовнішньої та безпекової політики провідних міжнародних акторів: збірник наук. праць / За заг. ред. к.і.н., доц. С.В.Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. - 150 с.

У збірнику наукових праць представлені статті учасників Всеукраїнської наукової конференції «Зовнішньополітичні стратегії держав євроатлантичного співтовариства: історія та сучасність», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» 11 квітня 2017 року.

У статтях авторів збірника висвітлено актуальні проблеми міжнародних відносин у контексті формування зовнішньополітичного курсу різних країн світу. Проаналізовано тенденції та особливості зовнішньополітичних позицій США, держав ЄС та діяльності провідних міжнародних організацій на різних етапах еволюції міжнародної системи. Розглянуто вплив міжнародно-політичних процесів на стан безпеки України.

ISBN 978-966-02-8259-9

УДК 94(100)+327.3-327.8
ББК T3(0)+Ф4

 

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку