>

Соціокультурний розвиток Австралії початку доби глобалізації (1980- 2000 рр.): збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022. 168 с.

У збірнику наукових праць представлені статті учасників Міжнародної наукової конференції, присвяченої дослідженню проблем Австралії«Соціокультурний розвиток Австралії початку доби глобалізації (1980- 2000 рр.)», яка була проведена Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у червні 2022 р.Досліджено тенденції функціонування політичної системи Австралії в умовах глобалізації; проаналізовано її участь у міжнародному співробітництві за сучасних умов; висвітлено основні напрями соціально-економічної політики Австралії; охарактеризовано проблему сталого розвитку та глобальні загрози для цієї країни; висвітлено вплив глобалізації на соціально-культурний розвиток Австралії наприкінці ХХ ст.Збірник становить інтерес для науковців і фахівців з проблем історії, політології, країнознавства, глобалістики, світової економіки і міжнаpодних відносин.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку