>

Проблеми війни і миру в історії країн світу: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова

Проблеми війни і миру в історії країн світу: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. 221 с. ISBN 978-966-02-9678-7

Збірник присвячено аналізу тенденцій міжнародних відносин та історичних аспектів міжнародної взаємодії країн світу. Автори статей збірника висвітлюють проблеми політичної історії,  іжнародних відносин та зовнішньої політики зарубіжних країн у ХХ – на початку ХХІ ст. Розглянуто концептуальні аспекти проблематики війни і миру, позиціонування різних країн у роки «холодної війни», стан і перебіг окремих регіональних конфліктів, тенденції та особливості формування зовнішньої політики США, держав ЄС та Австралії.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку