>

Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 448 с.

Перед читачами – монографія «Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз». Книгу підготував авторський колектив співробітників відділу теоретичних і прикладних проблем політології Інституту за участю науковців інших установ. Праця є логічним продовженням аналізу проблем, які тривалий час досліджують наукові співробітники цього відділу, зокрема: різноманітні аспекти становлення політичної системи сучасної України.

Монографію підготували: розділ VI, підрозділ 1 – А. І. Кудряченко

Перейти до початку