>

Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): зб.н.пр. / За заг.ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 352 с.

Збірник наукових праць містить статті учасників Міжнародної наукової конференції Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни), проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у травні 2014 р.

ISBN 978-966-02-7652-9

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку