>

Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за ред. к.і.н., доц. А.Г.Бульвінського, – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 288 с.

У монографії з’ясовано комплекс історичних, політичних, соціально-економічних та культурно-цивілізаційних причин, які впливали і зараз продовжують впливати на перебіг, характер, спрямованість, зміст та напрямок модернізаційних процесів у країнах пострадянського простору; визначено ключові тенденцій та перспективи їх суспільно-політичної модернізації. Обґрунтовано положення про ключовий вплив на характер та спрямованість політико-трансформаційних процесів країн пострадянського простору їх історичного спадку та культурно-цивілізаційної самобутності.

ISBN 978-966-02-8276-6

УДК 94(100):316.422+323.2(47+57)

 

 

 

 

 

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку