>

Засади зовнішньої політики пострадянських країн: цивілізаційні, геополітичні та соціально-економічні аспекти: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Бульвінського

Засади зовнішньої політики пострадянських країн: цивілізаційні, геополітичні та соціально-економічні аспекти: збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. 288 с.

У збірнику наукових праць представлено статті у яких аналізуються історичні та цивілізаційні чинники формування зовнішньої політики країн пострадянського простору, насампред європейські та євразійські; еволюція  зовнішньополітичного курсу пострадянських держав у 1990-х – 2010-х рр.; стратегії нейтралітету, відкритості, євроорієнтації та ін.; вплив соціально-економічних чинників на зовнішньополітичний процес у країнах пострадянського простору.

ISBN 978-966-02-9608-4

 

Перейти до початку