>

Цивілізаційні засади трансформаційних процесів на пострадянському просторі / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г.Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2018. – 208 с.

У збірнику наукових праць представлено статті, присвячені аналізу цивілізаційних засад трансформаційних процесів на пострадянському просторі. Автори досліджують теоретичні аспекти трансформаційних процесів (концепції інтеграції, критерії оцінки ефективності трансформаційних процесів, поняття «національна держава» у часи глобалізації, роль «колективного заходу» у процесах модернізації). Також було проаналізовано вплив великих держав (Росії, США та КНР) і міжнародних політичних, економічних та військових союзів (ЄС, Митний Союз, НАТО) на трансформаційні процеси на пострадянському просторі, історичні засади та геополітичні підходи формування відносин держав-світових лідерів із країнами пострадянського простору. Значну увагу приділено проблемам взаємодії нових незалежних держав між собою. Деякі статті збірника присвячені особливостям трансформації та модернізації окремих країн пострадянського простору, визначено специфічні для них чинники демократизації або подальшого посилення тоталітаризму, окреслено їх зовнішньополітичні орієнтири.

УДК 94:008+323+330.34(47+57)

Ц – 57

ISBN 978-966-02-8490-6

 

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку