>

Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості: збірник наукових праць / за заг.ред. член-кор. НАН України, д.і.н.,проф., Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ, 2020. 246 c.

У збірнику наукових праць представлені статті учасників Міжнародної наукової конференції «Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у травні 2019 року. Визначено теоретико-методологічні засади дослідження політики пам’яті та основні напрями теоретичної рефлексії memory studies, висвітлено взаємозв’язок соціальних інститутів і колективної пам’яті, досліджено коммеморативні практики в соціокультурному дискурсі бібліотеки Конгресу США та інтерактивні практики осмислення минулого через художні образи у соціальних медіа, проаналізовано досвід застосування механізмів політики пам’яті різними країнами світу для формування національної єдності. Видання орієнтоване на істориків, політологів, фахівців у галузі суспільно-гуманітарних дисциплін та інших дослідників, які цікавляться проблемами історичної пам’яті.

Перейти до початку