>

Інтеграційний поступ пострадянських країн в контексті трансформаційних перетворень. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. 116 с.

У збірнику наукових праць представлені тези учасників круглого столу «Інтеграційні складові трансформації пострадянського простору», проведеного Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» 28 грудня 2021 року.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку