>

Країни світу і Україна : енциклопедія : в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голова) та ін.; – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Видавництво «Фенікс», 2018

Т.1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський. – 2018. – 564 с.ISBN 978-966-136-474-4 (Т.1)

Енциклопедія «Країни світу і Україна» – перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про країни світу, який у деталізованому форматі подає універсальні та науково вивірені матеріали про історію країн упродовж всього історичного часу, їх політичну систему та особливості економічного зростання з другої половини XX ст. до сьогодення, історичні зв’язки з Україною в минулому та на сучасному етапі, об’єкти культурно-цивілізаційної спадщини та інші дані. У першому томі подано 28 статей про країни Північної, Західної та Південної Європи. Розрахована на широке коло читачів.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку