>

Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Зб.н.пр. / За ред. к.і.н., доц. С.В. Толстова. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 233 с.

У збірнику наукових праць представлені статті учасників Міжнародної наукової конференції «Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у березні 2015 року.

Автори збірника зосереджують увагу на проблемах використання різних форм партнерства та співробітництва в міжнародних відносинах. Проаналізовано роль і значення партнерських стосунків між державами в досягненні спільних та асиметричних цілей, а також досвід відносин стратегічного партнерства між різними країнами. Розглянуто новітні аспекти міжнародної безпеки в контексті пошуку шляхів розв’язання існуючих суперечностей, подолання конфронтації та гарантування сталого розвитку.

ISBN 978-966-02-7653-6

Перейти до початку