>

Bilorus O.G. Ekonomiczny swiat-system globalizmu: monografiya / O.G.Bilorus . – K.:Universitet “Ukraina”. – 371 s. (21,6 ум. друк. арк.), 300 пр.

Ekonomiczny swiat-system globalizmu Ekonomiczny swiat-system globalizmu

Це польське видання є авторизованим перекладом з російського видання: «Экономическая система глобализма». – К.: КНЕУ, 2003.

У монографії уперше в український і  світовій економічній літературі досліджується економічна система глобалізму, що формується як самостійний соціально-економічний феномен, як результат і  наслідок силової глобалізації в умовах глобальної конкуренції.

Послідовно розглядається нова парадигма глобального постіндустріального розвитку на принципах інтегрованого цивілізаційно-глобального підходу. Виходячи з оригінальної авторської концепції теорії глобалістики, глобалізації і глобалізму, розкривається генезис глобалізму як економічного феномену і наукової категорії, еволюція і перспективи цієї нової економічної і суспільно-політичної системи. Характеризуючи вплив глобалізації і глобалізму на світовий інтеграційний процес, автор приділяє особливу увагу закономірностям і проблемам глобальної економічної інтеграції, показує сутність міжнародних стратегій силової глобалізації і глобалізму як модерних форм економічного імперіалізму.

Особливе місце приділяється визначенню та обґрунтуванню пріоритетів та імперативів національної стратегії розвитку України в умовах світового панування глобального корпоративізму, що стає ідеологією світового розвитку у ХХІ столітті.

Білорус Олег Григорович

Знаний вчений-економіст, дипломат, спеціаліст у галузі менеджменту, глобалістики, геополітики і геоекономіки, засновник української школи глобалістики.

Доктор економічних наук (1980), професор (1980), член-кореспондент НАН України (1990), академік НАН України (2012). Віце-президент і академік Української державної академії екологічних наук, академік ряду зарубіжних академій. Заслужений діяч науки і техніки України, народний посол України.

Академік НАН України Білорус О.Г. є автором, співавтором біля 600 наукових праць, у тому числі 32 індивідуальних і колективних монографій в галузі світової і національної економіки, менеджменту і глобалістики.

Має найвищий дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла України. Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України і державним орденом князя Ярослава Мудрого.

ІSBN 978-966-388-472-1

Перейти до початку