>

Круглий стіл "Дослідження всесвітньої історії в Україні: проблеми, стан, перспективи" (23 березня 2017 р. Прес-реліз)

23 березня 2017 р. у конференц-залі ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» було проведено круглий стіл на тему «Дослідження всесвітньої історії в Україні: проблеми, стан, перспективи», в роботі якого взяли участь відомі вітчизняні фахівці та співробітники Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інституту історії України НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дипломатичної академії України при МЗС України та ін.

На круглому столі обговорювалися актуальні питання розвитку української історичної науки, нагальні проблеми теорії та методології всесвітньої історії, необхідність дослідження історії України в контексті європейської та всесвітньої історії.

У вступному слові та своїй доповіді директор Інституту, доктор історичних наук, професор Андрій Іванович Кудряченко наголосив на важливості й актуальності дослідження проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні. Зокрема, А.І. Кудряченко нагадав учасникам круглого столу, що за часів Радянського Союзу вітчизняним науковцям-історикам не лише заборонялося звертатись до певних «чутливих моментів» російської та радянської історії (передусім, українських національно-визвольних змагань та імперської зовнішньої політики), а й узагалі дозволялося досліджувати лише окремі аспекти або якісь конкретні проблеми всесвітньої історії, тоді як загальні та концептуальні питання завжди залишалися виключною прерогативою московських фахівців. Наголошуючи на необхідності подолання різних міфологічних доктрин «історії» України та спростування чужих ідеологем, що у власних інтересах розробили російські, польські, турецькі, німецькі та інші історичні школи, А.І. Кудряченко закликав до всебічного розвитку вітчизняної історичної науки як одного з найважливіших інструментів формування національної самосвідомості та розбудови української державності.

У цікавих виступах і під час змістовної дискусії учасники круглого столу акцентували увагу на ролі сучасних інтерпретацій минулого для розбудови сталого майбутнього та наголошували на необхідності системної інтеграції вітчизняних наукових шкіл до європейської та світової історичної традиції.

Зокрема, доктор історичних наук, професор Ткаченко В.М. виокремив та проаналізував ключові виклики, що нині постали перед українською науковою спільнотою. Доктор історичних наук, професор Мартинов А.Ю., доктор історичних наук, професор Стельмах С.П., доктор історичних наук, доцент Космина В.Г., доктор історичних наук, старший науковий співробітник Потєхін О.В., кандидат філософських наук, доцент Шморгун О.В. висвітлили основні методологічні проблеми історичних та міждисциплінарних досліджень. Доповідь кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Скаленка О.К. була присвячена вирішальній ролі людини в історичному процесі та проблемам розвитку трансінформаційної глобалістики.

Критикуючи методологічний нігілізм, авторитетні учасники круглого столу обстоювали необхідність професійного підходу до складних наукових проблем. Цікаві виступи учасників круглого столу стали своєрідним компаративним аналізом європейських студій в Україні та східноєвропейських досліджень (в т.ч. історії України) в країнах Західної Європи. Увагу присутніх було зосереджено на небезпеці використання історичних міфів у політичній пропаганді.

На завершення учасники круглого столу відзначили беззаперечну актуальність теми дослідження всесвітньої історії в Україні та плідність науково-експертних дискусій щодо цієї проблематики, висловивши щиру подяку організаторам цього наукового заходу та сподівання на подальшу плідну співпрацю науковців на цьому важливому науковому напрямі.

Галерея зображень

Перейти до початку