>

Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світосистеми / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету; ред. О.І.Лукаш. – К., 2016. - 272 с.

До збірника наукових праць увійшли статті співробітників відділу історії країн Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», підготовлені за результатами наукових досліджень із планової теми відділу за 2015 р., а також статті співробітників Інституту Конфуція Київського національного лінгвістичного університету, у яких висвітлені найбільш актуальні питання розвитку країн Азії та Африки у контексті трансформації головних вимірів сучасної світосистеми. Видання збірника присвячено пам’яті відомого вченого-сходознавця, д.і.н., проф. В. К. Гури (1950 – 2014 рр.), який багато років очолював розробку плідних наукових досліджень у відділі країн Азії та Африки, у тому числі в таких провідних напрямах сучасної сходознавчої науки, як китаєзнавство, індологія, арабістика, африканістика, тюркологія та інших.

ISBN 978-966-02-7949-0

УДК 94(100):327(5+6)
ББК ТЗ (0):Ф4(5+6)
І - 90

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку