>

Історичні витоки та трансформаційні процеси доби «холодної війни» в Європі (1947-1975 рр.): монографія. [Електронне видання] / За редакцією кандидата історичних наук, доцента С.В. Толстова. Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023.

У колективній монографії проаналізовано вплив «холодної війни» в Європі на становлення та функціонування біполярної міжнародної системи та суспільно-політичні процеси 1947-1975 рр. Досліджено сутність «холодної війни» та її вплив на системні зв’язки між провідними учасниками біполярної міжнародної системи.

Теоретично осмислено концепт «холодної війни» у зарубіжній та вітчизняній історіографії. Обґрунтовано наукову періодизацію процесів міжнародної взаємодії доби «холодної війни». Встановлено особливості впливу «холодної війни» на розвиток суспільств європейських країн. Показано роль центросилових держав у міжнародних відносинах у контексті хвилеподібної динаміки періодичного загострення протиріч між США та СРСР.З’ясовано причини чергування періодів загострення та розрядки міжнародної напруженості в Європі 1940-х – 1970-х рр. та їх вплив на зміст і характер переговорів великих держав щодо основних конфліктних проблем європейської безпеки. Проведено порівняльний аналіз зовнішньополітичних позицій країн Західної та Східної Європи. Розглянуто роль багатосторонніх безпекових організацій у міжнародних процесах. З’ясовано фактори, які заклали передумови для багатостороннього діалогу з проблематики європейської безпеки в форматі НБСЄ. Проведено змістовний аналіз Заключного акту НБСЄ (1975 р.) з точки зору сучасного бачення європейських проблем, перебігу міжнародних відносин і стану міжнародного права.

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку