>

Історичні основи зовнішньополітичного курсу пострадянських країн: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського

Історичні основи зовнішньополітичного курсу пострадянських країн: монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського; передмова доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАН України А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023. 464 с.

ISBN 978-617-14-0120-4

У монографії комплексно проаналізовано історичні засади становлення сучасного зовнішньополітичного курсу пострадянських країн. Показано особливості та характер формування засад зовнішньої політики країн Балтії та нової Східної Європи. Розкрито основи російського імперського зовнішньополітичного дискурсу, його історичні та сучасні прояви. З’ясовано історичні складові становлення зовнішньополітичної орієнтації країн Центральної Азії та Південного Кавказу. У роботі доведено що визначальним чинником формування сучасного зовнішньополітичного вектору пострадянських держав є їх ще дорадянська культурно-історична традиція, вплив якої підсилився на фоні геополітичного та цивілізаційного розщеплення пострадянського простору.

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку