>

Федеративна Республіка Німеччина: засади демократичного сходження: монографія / А.І.Кудряченко. – ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". – Київ : Фенікс, 2020. – 656 с.

У монографії на основі узагальнення багаторічних досліджень автора, викладених у кількох десятках опублікованих праць, проаналізовано особливості повоєнного розвитку Німеччини, суперечливого виникнення та розв’язання німецького питання в його політико-територіальних вимірах, витлумачено конституційно-правові засади демократичного поступу ФРН. З’ясовано сутнісні складові партійно-політичної системи, сходження представницької демократії, розкрито шляхи утвердження політичного лідерства за системи «канцлерської демократії». Досліджено взаємозв’язок заходів економічного піднесення з консолідацією суспільства задля демократичних перетворень повоєнного періоду, показано їх значення у наповненні змістом соціальної держави і громадянського суспільства в подальшому. Розкрито етапи спокутування тягаря вини та подолання нацистського і тоталітарного минулого, проаналізовано засади формування нової стратегії державної національної політики у контексті сучасних викликів та імперативів.

ISBN 978-966-02-8948-2

 

 

 

 

Перейти до початку