>

Депортація німців України 1941–1946 рр. Збірник документів / Упорядники А. Айсфельд, О. Айсфельд; Передмова А.Кудряченка; Вступ А. Кудряченка і А. Айсфельда. – ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : Фенікс, 2021. – 280 с.

До збірки включені документи, що висвітлюють превентивну депортацію 1941-1942 рр., депортацію етнічних німців, які залишилися на території УРСР та отримали статус «фольксдейче», у покарання за колаборацію з окупаційною владою, і направлення виявлених на території УРСР і за кордоном репатріантів-німців на примусові роботи в ВТТ НКВС і на спецпоселення під нагляд спецкомендантів НКВС-МВС СРСР. Заборона на повернення в місця проживання до депортації була знята 9 січня 1974 р. Одним із результатів демократичних перетворень останніх років став закон України від 17 квітня 2014 р. «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою».
Для фахівців, які вивчають історію депортацій народів та національної політики у Радянському Союзі, а також радянсько-німецьких відносин у роки Другої світової війни.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку