>

Редакційна колегія журналу «Проблеми всесвітньої історії»

Кудряченко А.І., д-р іст. наук, проф. (директор ДУ «ІВІ НАН України») (головний редактор)
Ткаченко В.М., д-р іст. наук, проф., член-кор. НАПН України (ДУ «ІВІ НАН України») (заступник головного редактора)
Лакішик Д.М., канд. іст. наук, с.н.с. (ДУ «ІВІ НАН України») (відповідальний секретар)
Матіас Вебер, д-р іст. наук, проф. (директор Федерального Інституту культури та історії німців Східної Європи, м. Ольденбург, Німеччина)
Віднянський С.В., д-р іст. наук, проф., член-кор. НАН України (Інститут історії України НАН України)
Держалюк М.С., д-р іст. наук (ДУ «ІВІ НАН України»)
Зернецька О.В., д-р політ. наук, проф. (ДУ «ІВІ НАН України»)
Ігор Каколевскі, д-р іст. наук, проф. (заступник директора Центру історичних досліджень Польської академії наук у Берліні, Німеччина)
Штефан Карнер, д-р іст. наук, проф. (директор Інституту досліджень наслідків війни, м. Грац, Австрія)
Кірсенко М.В., д-р іст. наук, проф. (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)
Мироненко П.В., д-р політ. наук (ДУ «ІВІ НАН України»)
Патриляк І.К., д-р іст. наук, проф. (декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Потєхін О.В., д-р іст. наук (ДУ «ІВІ НАН України»)
Срібняк І.В., д-р іст. наук, проф. (Київський університет імені Бориса Грінченка)
Хижняк І.А., д-р іст. наук, проф. (ДУ «ІВІ НАН України»)
Віргінія Юреніене, д-р іст. наук, проф. (Вільнюський університет, м. Вільнюс, Литва)

Перейти до початку