>

Міжнародна наукова конференція «Сучасний стан та історичні витоки інтеграційних процесів в азійсько-африканському просторі: можливості для України» (4 жовтня 2018 року). Прес-реліз

4 жовтня 2018 р. у конференц-залі Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» відбулась Міжнародна наукова конференція «Сучасний стан та історичні витоки інтеграційних процесів в азійсько-африканському просторі: можливості для України», організована відділом історії країн Азії та Африки.

У вступному слові директора Інституту, члена-кореспондента Національної академії наук України, доктора історичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Кудряченка А.І. йшлося про те, що науковці Інституту у своїх дослідженнях надають великого значення розробці актуальних проблем історичного розвитку країн Азії та Африки, що ще раз підтверджує й нинішня конференція. Директор також відзначив, що конференція стала черговим внеском колективу нашої установи до 100-літнього ювілею Національної академії наук України.

Відкриваючи конференцію, завідувач відділу історії країн Азії та Африки, кандидат історичних наук, доцент Швед В.О. наголосив на важливості глибокого аналізу особливостей процесів регіоналізації та інтеграції в країнах Азії і Африки для опрацювання оптимального зовнішньополітичного та зовнішньоекономічного курсу Української держави у зазначених регіонах. Саме на цьому завданні було наголошено в останньому Щорічному посланні Президента України П.Порошенка до Верховної Ради України.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся радник відділу Північної Африки Департаменту країн Близького Сходу та Африки Міністерства закордонних справ України Мартинюк М.А. Представник зовнішньополітичного відомства відзначив важливість тісної співпраці науковців Інституту із структурами Міністерства закордонних справ України, що дозволяє українській дипломатії ефективно використовувати наукові розробки для опрацювання серйозних питань зовнішньої політики України.

У вітальному слові Віце-консула Гвінейської Республіки в Україні, Президента громадської організації «Африканська рада в Україні» Діалло Ісси Саідо була висловлена вдячність колективу Інституту і відділу історії країн Азії та Африки за співпрацю з цією всеукраїнською громадською організацією, яка докладає чимало зусиль для всебічного розвитку співробітництва України з африканськими країнами.

Пленарне засідання конференції було започатковано доповіддю заступника директора з наукової роботи кандидата філософських наук, доцента Метельової Т.О., присвяченої проблемі регіоналізації як тенденції у сучасному світі під кутом здобутків і втрат держав. Були детально проаналізовані турецька, індійська та італійська моделі регіоналізації, визначені ті уроки та висновки, які має врахувати сьогодні українська влада у вирішенні надзвичайно складних завдань збереження і зміцнення соборності України та її боротьбі за повернення анклавних та окупованих територій.

Доповідь провідного наукового співробітника Інституту історії НАН України доктора історичних наук, професора Мартинова А.Ю. поставила за мету розглянути історичний досвід європейського проекту «Середземноморський Союз», розкрити особливості сучасної стратегії Європейського союзу щодо регіонів Азії та Африки. У доповіді професора кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук, доцента Городньої Н.Д. були розглянуті формати і форми регіональної інтеграції в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Доповідач зупинилася на роз’ясненні обставин та умов, що обумовили входження цього терміну у політичний та науковий обіг, проаналізувала такі формати інтеграції, як АСЕАН, АСЕАН+1, АСЕАН+3, АСЕАН+6, АТЕС, КАФТА та інші, відзначила головні відмінності між регіональною інтеграцією в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та в Євросоюзі, проаналізувала сучасну політику адміністрації нинішнього президента США Д.Трампа щодо проекту Транстихоокеанського партнерства тощо. Завідувач відділу історії країн Азії та Африки кандидат історичних наук, доцент Швед В.О. у своїй доповіді зупинився на аналізі впливу змін у сучасному геостратегічному ландшафті Близького Сходу на розвиток інтеграційних процесів у регіоні. Інтервенція США в Ірак у 2003 р.; хвиля революцій «арабської весни», підписання всеосяжної угоди щодо ядерної програми Ірану у 2015 р., прихід до влади у США нового президента Д.Трампа – такі головні ключові чинники, що призвели до серйозних змін у геополітичному балансі сил у Близькосхідному регіоні та вплинули на суттєві корекції в інтеграційних форматах на Близькому Сході.

У секційних виступах учасників конференції пріоритетними напрямами стали такі проблеми, як історичний поступ країн Азії та Африки у ХХ – ХХІ ст. в контексті процесів інтеграції та дезінтеграції, роль центрів глобальної політики у формуванні інтеграційних проектів в азійсько-африканському просторі, напрями та механізми співпраці України з інтеграційними об’єднаннями Азії та Африки в реалізації стратегічних пріоритетів країни.

Завідувач відділу трансатлантичних досліджень Інституту, кандидат історичних наук, доцент Толстов С.В. у своєму змістовному виступі зупинився на аналізові тенденції взаємодії та багатосторонніх відносинах в регіоні Центральної Азії. Старший викладач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили кандидат історичних наук Тихоненко І.В. детально охарактеризувала взаємодії інтеграційних та дезінтеграційних процесів сучасного безпекового середовища в регіоні Південноазійської асоціації регіонального співробітництва. Консультант Консалтингу «Market West Africa» кандидат економічних наук Соколова З.С. зупинилась на питанні перспектив співробітництва України з африканськими  країнами, продемонструвала переваги економічної співпраці України з африканськими країнами на рівні існуючих регіональних інтеграційних форматів у Західній, Південній та Центральній Африці. Провідний науковий співробітник відділу історії нових незалежних держав Інституту, кандидат історичних наук, доцент Цапко О.М. проаналізував основні вектори впливу провідних держав Азії – Туреччини, Ірану, Китаю, Індії – на політику країн Центральноазійського регіону. Старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, кандидат економічних наук Олійник О.М. представив глибокий аналіз такого стратегічно важливого китайського проекту регіональної інтеграції, як «Азійсько-Тихоокеанська мрія».

Підводячи підсумки роботи міжнародної наукової конференції завідувач відділу історії країн Азії та Африки кандидат історичних наук, доцент Швед В.О. відзначив, що пророблений під час конференції аналіз провідних тенденцій інтеграційних процесів вже знайшов своє відображення у низці наукових статей учасників конференції у фахових виданнях, а також став першим етапом на шляху до підготовки у наступному році наукової конференції відділу з аналізу сучасних інтеграційних процесів у країнах Азії та Африки як складової світового історичного процесу.

Завантажити прикріплення:

Галерея зображень

Переглянути вбудовану фотогалерею в Інтернеті за адресою:
https://ivinas.gov.ua/publikatsiji-l/presreliz-mizhnar8774465748465-2.html#sigProId06b02d59ac
Перейти до початку