>

Політика пам’яті і «битви за минуле»: збірник наукових праць / за заг. ред. чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022. 238 с.

У збірнику наукових праць досліджено еволюцію історичної політики пам’яті в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття, проаналізовано проблематику співіснування історичної науки та політики пам’яті, осмислено трансформацію історичного знання у парадигмі глобалізму, з’ясовано детермінанти ціннісного підходу до подолання минулого, визначено всесвітньо-історичний контекст консервативного тлумачення української історичної пам’яті, висвітлено актуальні питання розвитку історичної пам’яті в Україні та світі.Видання орієнтоване на істориків, політологів, фахівців у галузі суспільногуманітарних дисциплін та інших дослідників, які цікавляться проблемами історичної пам’яті.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку