>

Пам’ят ь про Другу світову війну: переможці та переможені: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023.

Пам’ять про Другу світову війну: переможці та переможені: збірник наукових праць / за загальною редакцією доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023. 200 с.

Пропонований збірник наукових праць присвячений дослідженню різних аспектів пам’яті про найбільшу трагедію ХХ століття – Другу світову війну. Авторами висвітлено загальнотеоретичні підходи як до вивчення специфіки дискурсу щодо війни і пам’яті про неї в окремих країнах світу, так і до історіографічного аналізу воєнного періоду і його спогадових інтерпретацій. Значну увагу приділено перспективам формування цілісного уявлення про Другу світову у посткомуністичній Україні, неупередженого визначення її ролі та місця в українській історії.Видання орієнтоване на істориків, політологів, фахівців у галузі соціогуманітаристики й усіх, хто цікавиться проблематикою колективної та історичної пам’яті, зокрема суспільного сприйняття і наукового осмислення подій Другої світової війни.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку