>

Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі: Наук. зб. / Редкол.: А.І. Кудряченко (відп. ред.) та ін. – К.: МАУП, 2004

У науковому збірнику проаналізовано сучасний стан, основні проблеми та перспективні напрями соціальної й освітньої роботи серед молоді України, висвітлюється досвід соціальної молодіжної роботи у ФРН на сучасному етапі.

ISBN 966-608-412-0

Галерея зображень

Перейти до початку