>

Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IІ всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 21 травня 2021 р. — К. : Арт Економі, 2021. — 104 с.

У збірнику наведено стислий виклад доповідей, поданих на IІ всеукраїнську науково-практичну конференцію «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи», присвячених широкому колу актуальних питань з історії України, всесвітньої історії, джерелознавства, антропології, методології історичних досліджень нового та новітнього періодів. Для істориків, фахівців із суміжних дисциплін, усіх, хто цікавиться малодослідженими сторінками минулого.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку